Boerendilemma: geld of de grutto?

De jonge boer Burchart (25) heeft het zwaar. Hij doet zijn best om verdwijnende weidevogels, zoals de grutto, te redden. Maar vergoedingen voor natuurmaatregelen wegen vaak niet op tegen de flinke tijdsinvestering en lagere melkopbrengst. Welk toekomstperspectief is er voor jonge boeren die rekening willen houden met de natuur? De drastische afname van het aantal grutto’s in Nederland is tekenend voor de biodiversiteitscrisis op het platteland. Wie is bereid om de rekening voor de natuur te betalen? De zuivelverwerker, de supermarkt of toch de consument?

https://npo.nl/start/serie/pointer/seizoen-11/pointer_55/afspelen